صفحه اصلی > ارتباط با ما > كارخانه 

کردستان - بيجار - كيلومتر 5 جاده تكاب - صندوق پستی 364

تلفن :     10-38238005 (087)

فکس:          38238018 (087)