صفحه اصلی > انواع محصولات > سيمان تيپ V 

سيمان تيپ V

این سیمان برای مصرف در بتن هایی که در معرض حمله سولفات ها قرار دارد، مناسب است و به همین جهت به نام سیمان ضد سولفات شناخته مي شود. زمانی که بتن در تماس شدید با سولفات قرار داشته باشد از این نوع سیمان استفاده می شود. این نوع سیمان اساسا" زمانی استفاده می شود که خاک یا آب زیر زمینی که در تماس با ساختمان بتنی قرار دارد، مقدار زیادی املاح سولفات داشته باشد.طبق آیین نامه بتن ایران (آبا) کلیه سازه های بتنی قرار گرفته در محیط های آب و خاک سولفاتی شدید بایستی از سیمان نوع V استفاده شود.