صفحه اصلی > انواع محصولات > سيمان پرتلند پوزولاني ويژه  

سيمان پوزولاني ويژه

در سواحل و درمناطق كويري و شوره زار برخوردار از آب و هواي گرم استفاده از سيمانهايي كه ضمن داشتن مقاومت مكانيكي بالا بتواند در مقابل املاح سولفاتي ، كلرورها و قليايي ها نيز مقاوم بوده و درعين حال گرماي هيداتاسـيون پايين داشته باشد ، ضروري ميباشد که این نوع سیمان بدین منظور بهترین کارایی را دارا می باشد.