صفحه اصلی > انواع محصولات > انواع سيمان هاي آميخته  

سیمانهای آمیخته با ترکیبات (pozzolan-flyash-limestone) و بلین های مختلف با روش Separate Grinding

مزایای استفاده از سیمان آمیخته در بتن:

*        کنترل واکنش آلکالی سنگدانه و بهسازی دوام بتن

*        کاهش گرمای هیدراتاسیون سیمان

*        کاهش تخلخل و نفوذپذیری بتن  

*        افزایش مقاومت بتن در برابر فروشویی در آبهای جاری

*        افزایش مقاومت بتن در برابر پدیده كربناته شدن  و حملات شیمایی سولفاتها

*        تقویت رفتار مکانیکی بلند مدت بتن

بهبود زمان گیرش سیمان و جلوگیری از گیرش کاذب